Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ (μπορεί να προκαλέσει ψυχοσωματικές βλάβες)Σήμερα έχει διαπιστωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι η έκθεση του ανθρώπου σε ισχυρούς θορύβους μπορεί να του πορκαλέσει διάφορες ψυχοσωματικές βλάβες και διαταραχές. Ο ήχος σαν φυσικό φαινομενο είναι το αποτέλεσμα μια κυματοειδούς κίνησης στην ατμόσφαιρα που προκαλείται από τις ταλαντώσεις του κάθε υλικού σώματος το οποίο δημιουργεί θόρυβο. Έτσι έχουμε διάφορες βαθμίδες έντασης ήχου και κατά συνέπεια θορύβου, που φτάνουν ως τα ακουστικά νεύρα του ανθρώπου. Η ένταση αυτή του ήχου μετριέται με ειδικά όργανα, στην κλίμακα των γνωστών μας "ντεσιμπέλ". Ο άνθρωπος με φυσιολογική ακοή μπορεί να συλλάβει και να ανεχθεί ήχους που η έντασή τους κυμαίνεται από 0 μέχρι 120 ή 130 ντεσιμπέλ. Αν ωστόσο η ένταση του ήχου είναι μεγάλη (οπότε μιλούμε για θόρυβο) προκαλεί στον άνθρωπο διάφορα συμπτώματα πόνου (εξαιτίας της ισχυρής πίεσης που δημιουργείται στα τύμπανα των αυτιών) ενώ αν η ένταση αυτή φτάσει τα 150 ντεσιμπέλ, το άτομο νιώθει αφόρητους πόνους και αν η ένταση συνεχιστεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου είναι σοβαρές. 

Στις σύγχρονες, πολυάνθρωπες μεγαλουπόλεις οι θόρυβοι έχουν καταστεί ένας από τους συντελεστές καταστροφής του περιβάλλοντος, έτσι που πια σήμερα να μιλούμε για "ηχομόλυνση". Η βλαβερή αυτή επίδραση του θορύβου στον άνθρωπο των μεγάλων πόλεων γίνεται ακόμη πιο έντονη, όταν συνδυάζεται με άλλους δυσμενείς παράγοντες, όπως η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, οι διάφορες δονήσεις κτλ. Οι σημερινές κοινωνίες λοιπόν έχουν αναλάβει μια εκστρατεία για την καταπολέμηση του θορύβου στις μεγαλουπόλεις, παράλληλα με τη γενική μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, μια που ο θόρυβος θεωρείται πια σαν μια από τις αιτίες που ευθύνονται για την αύξηση των ασθενειών στις αναπτυγμένες κοινωνίες. 

Οι επιστήμονες που μελετούν σήμερα την επίδραση του θορύβου έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θόρυβος συντελεί κατά πολύ στην αύξηση των νευρικών και καρδιαγγειακών παθήσεων του έλκους του στομάχου και του δωδεκαδάχτυλου καθώς και στην ανάπτυξη του φαινομένου της βαρηκοϊας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους κατοίκους μεγάλων πόλεων. Τα μέτρα για την καταπολέμηση του θορύβου πρέπει να είναι τόσο κρατικά, όσο κι ατομικά, αφού κι εμείς οι ίδιοι πολλές φορές είμαστε πρόξενοι αχρείαστων θορύβων.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου