Χρήσιμα links - Useful links

ελάτε Ελλάδα - come to Greece, allons Grèce - gehen wir Griechenland, andiamo Grecia - vamos a ir a Grecia, chodźmy Grecji -  idemo grcka idemo, Să mergem Grecia -  пойдем в Грецию

http://hotelvictoriakalanera.com

http://greek-holidays.com.gr/properties/hotel-victoria
http://letougrckoj.com/detaljnoprikaz.php?id=3467Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου